Skip menu

Buchalteria Sp. z o.o.back to homepage

Accounting for companies

Contact

BUCHALTERIA Sp. z o.o.

ul. Krakowskie Przedmieście 47/51, 00-071 Warszawa

tel. +48 12 257 60 62
e-mail: office@buchalteria.pl

Contact form

If you have any questions - please feel free to contact us! We will reply as soon as it will be possible! You can negotiate discounts!

Find us on google map

View google map in new window

KRS: 0000129191

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy

Wydział XII Gospodarczy

Kapitał zakładowy wynosi 110.000,- zł

REGON: 356536242, NIP: 513-00-29-654

Copyright (c) Buchalteria Sp. z o.o. 2008-2010.
Webdesign: SiGSOFT.pl