Skip menu

Buchalteria Sp. z o.o.back to homepage

Accounting for

Our offer

We offer:

 • providing bookkeeping services including tax declarations,
 • preparing payrolls with national insurance deductions,
 • preparing financial statements, declarations and other financial documents,
 • preparing accounting policy

Basic services

 • allocations of accounts,
 • accounting policy support,
 • income and cost statements,
 • VAT statements,
 • tangible and intangible assets statements,
 • inventory statements,
 • payrolls,
 • financial reports,
 • statistical (GUS) reports,
 • tax declarations,
 • national insurance deductions statements (ZUS),
 • annual employee income reports

KRS: 0000129191

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy

Wydział XII Gospodarczy

Kapitał zakładowy wynosi 110.000,- zł

REGON: 356536242, NIP: 513-00-29-654

Copyright (c) Buchalteria Sp. z o.o. 2008-2010.
Webdesign: SiGSOFT.pl