Pomiń menu

Buchalteria Sp. z o.o.powrót do strony głównej

Księgowość dla firm

Nasza oferta

Oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg handlowych, w tym rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz podatku VAT,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT,
 • sporządzanie list płac i rozliczeń z ZUS,
 • sporządzanie wszelkich sprawozdań, deklaracji i rozliczeń wymaganych obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, bilansowego i o statystyce państwowej,
 • opracowanie dokumentacji zasad prowadzenia rachunkowości (ZPK).

Podstawowe usługi

 • tworzenie planu kont,
 • pomoc przy ustalaniu polityki rachunkowości,
 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja podatku od towarów i usług,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia właścicieli,
 • sporządzanie bilansów,
 • sporządzanie raportów do GUS-u,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS-owskich,
 • naliczanie wynagrodzeń,
 • sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach pracowników PIT-11,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań do ZUS,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA,
 • sporządzanie raportów RMUA.

Usługi dodatkowe

Dbamy, aby firmy z którymi współpracujemy mogły otrzymać produkt kompleksowy. Jest to szczególnie ważne w przypadku mniejszych firm, które mogą uzyskać dodatkową opiekę prawną. Dlatego oprócz tradycyjnych usług księgowych oferujemy:

 • pomoc w otrzymaniu kredytów, pożyczek
 • pomoc w doborze odpowiedniego leasingu,
 • ubezpieczenia: komunikacyjne, majątkowe oraz ubezpieczenia na życie,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej na rozwój działalności

KRS: 0000129191

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy

Wydział XII Gospodarczy

Kapitał zakładowy wynosi 110.000,- zł

REGON: 356536242, NIP: 513-00-29-654

Copyright (c) Buchalteria Sp. z o.o. 2008-2010.
Webdesign: SiGSOFT.pl